• ΝΟΙΩΘΩ ΜΟΝΟΣ
  • ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΘΕΣΗ
  • ΕΧΩ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ
  • ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
  • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
  • ΕΧΩ ΑΓΧΟΣ
  • ΕΧΩ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
  • Καλώς Ήλθατε
  • Βιογραφικό

Σας καλωσορίζω στην προσωπική μου ιστοσελίδα

Η παρούσα ιστοσελίδα σκοπό έχει την ενημέρωση γύρω από θέματα ψυχικής υγείας και τη δημιουργία ενός συστήματος αντικειμενικής πληροφόρησης και επικοινωνίας σύμφωνα με την τεκμηριωμένη κλινική πρακτική. 

Η δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έκφραση απόψεων μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού σε θέματα υγείας και δυστυχώς η έλλειψη θεσμικού πλαισίου επιτρέπει σε διάφορους μη-ειδικούς να προβάλλονται ως ειδικοί σε θέματα ψυχικής υγείας. Αποτέλεσμα είναι η υποδιάγνωση διαταραχών και η υποθεραπεία ασθενών που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπισθεί σε πρωιμότερο στάδιο, με καλύτερα αποτελέσματα.

- Η ψυχιατρική είναι θεραπευτική τέχνη και επιστήμη μαζί -

Η ψυχή και το σώμα είναι αδιαίρετα και πολλές φορές η υπερεξειδίκευση της ιατρικής επιστήμης έχει αντίστροφα αποτελέσματα, γι’αυτό η ολιστική προσέγγιση σύμφωνα με το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο της ολοκληρωμένης φροντίδας αποτελούν πρωταρχικό μου μέλημα. 

Ο σεβασμός προς τον κάθε άνθρωπο και η εξατομικευμένη προσέγγιση 

αποτελούν τον πυρήνα της σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου

 


 

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005 ΦΕΚ 287) και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα της ειδικότητας γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την ιατρική Δεοντολογία.

Πρόσθετες πληροφορίες