• ΝΟΙΩΘΩ ΜΟΝΟΣ
 • ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΘΕΣΗ
 • ΕΧΩ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ
 • ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
 • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
 • ΕΧΩ ΑΓΧΟΣ
 • ΕΧΩ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η αξιολόγηση των εργασιών στο μεγαλύτερο συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, αποτελεί μια ιδιαίτερη ευθύνη, καθώς απαιτείται κριτική αποτίμηση των εργασιών με συστηματικό τρόπο.

 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποβληθέντων Εργασιών του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 13-16 Νοεμβρίου 2006, Athens Hilton Hotel, Αθήνα
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποβληθέντων Εργασιών του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 12-15 Δεκεμβρίου 2007, Athens Hilton Hotel, Αθήνα
 • Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποβληθέντων Εργασιών του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 3-6 Δεκεμβρίου 2008, Athens Hilton Hotel, Αθήνα.
 • Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποβληθέντων Εργασιών του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 2-5 Δεκεμβρίου 2009, Athens Hilton Hotel, Αθήνα.
 • Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποβληθέντων Εργασιών του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 15-18 Δεκεμβρίου 2010, Athens Hilton Hotel, Αθήνα.
 • Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποβληθέντων Εργασιών του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 14-17 Δεκεμβρίου 2011, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα.