• ΝΟΙΩΘΩ ΜΟΝΟΣ
  • ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΘΕΣΗ
  • ΕΧΩ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ
  • ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
  • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
  • ΕΧΩ ΑΓΧΟΣ
  • ΕΧΩ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΥ&ΚΑ

 Ως μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις Επιδημιολογικές Μελέτες Ψυχοπαθολογίας Ενηλίκων και Παίδων, ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά ένα τόσο σημαντικό έργο πανελλαδικά, για την εκτίμηση της νοσηρότητας του πληθυσμού σχετικά με τις ψυχικές νόσους, έτσι ώστε να υπάρξει τεκμηριωμένος σχεδιασμός και ανάπτυξη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού.

  • Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση των επιδημιολογικών ερευνών ψυχικής υγείας ενηλίκων (Φ.Ε.Κ. 347/10.8.09τ Υ.Ο.Δ.Δ) της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 2/28823/0022/27.7.09 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την παρακολούθηση των επιδημιολογικών ερευνών ψυχικής υγείας παίδων και εφήβων (Φ.Ε.Κ. 356/17.8.09τ Υ.Ο.Δ.Δ) της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 2/36866/0022/27.7.09 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης