• ΝΟΙΩΘΩ ΜΟΝΟΣ
  • ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΑΘΕΣΗ
  • ΕΧΩ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ
  • ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
  • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
  • ΕΧΩ ΑΓΧΟΣ
  • ΕΧΩ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΑΝΤΙΑΝΟΪΚΑ

Τα αντιανοϊκά φάρμακα είναι κυρίως ουσίες που προτείνονται για την αντιμετώπιση των ανοιών κυρίως τύπου Alzheimer. Δυστυχώς μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία και ο θεραπευτικός στόχος περιορίζεται στην αναστολή της προόδου της νόσου ή στην επιβράδυνση της εξέλιξής της.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι αναστρέψιμοι αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης  δονεπεζίλη (Aricept), ριβαστιγμίνη (Exelon) και γκαλανταμίνη (Reminyl) και η μεμαντίνη (Ebixa), μη ανταγωνιστικός ανταγωνιστής του υποδοχέα ΝMDA, που επιδρά στη μεταβίβαση της γλουταμίνης. Η γκαλανταμίνη έχει επίσης ταυτόχρονη διεγερτική δράση στους νικοτινικούς υποδοχείς. Οι δράσεις αυτές ενδέχεται να αναστείλουν τον ρυθμό προόδου της έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών στη νόσο του Alzheimer.